Datu aizsardzība

Datu aizsardzība un klientu konfidencialitāte

 

 • Jahipaun SIA (Pārdevējs) uzņemas atbildību par klienta personas datiem, kas tiek iesniegti iepirkšanās procesā. Tie tiek izmantoti tikai pasūtījuma izpildei un attiecību uzturēšanai ar klientu.
 • Klients dod Pārdevējam skaidru un apzinātu piekrišanu viņa personas datu apstrādei.
 • Personas dati, kas kļuvuši zināmi Pārdevējam, tiek ievadīti klientu reģistrā un tiek izmantoti pārdošanas pakalpojumu sniegšanai un preču piedāvāšanai Klientam.
 • Pārdevējs saglabā Klienta kontaktinformāciju, kuru viņš ievadīja pirkuma laikā, un informāciju par veiktajiem pirkumiem. Šī informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu un apstrādāta saskaņā ar likumu par personas datu aizsardzību. Personas dati, kas nepieciešami preču nosūtīšanai Klientam, tiek pārsūtīti uzņēmumam, kas nodrošina piegādes pakalpojumu.
 • Pārdevējs var izmantot Klienta personas datus, lai ar e-pasta starpniecību nosūtītu viņam informāciju par īpašajiem piedāvājumiem un kampaņām tikai tad, ja Klients tam ir devis savu atļauju.
 • Datu pārraide starp Klientu, bankām un maksājumu centru ir šifrēta, kas garantē Klienta personas un bankas datu drošību.
 • Klienta sniegtie dati tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju.
 • Apmaksa par precēm tiek veikta ārpus tiešsaistes veikala elektroniskās vides bankas vai atbilstošā pakalpojuma sniedzēja drošā norēķinu vidē. Tiešsaistes veikalam nav piekļuves Klienta bankas vai kredītkartes datiem.
 • Klientam ir tiesības paziņot par nevēlēšanos saņemt piedāvājumus no Jahipaun SIA un pieprasīt pārtraukt viņa datu apstrādi vai dzēst savāktos datus no Jahipaun SIA datu bāzes.
 • Jahipaun SIA neizpauž klienta personas datus trešajām personām, izņemot gadījumus, kad to prasa likums.
 • Personas datus apstrādā Jahipaun SIA, Ernestīnes iela 7B, Rīga, LV-1046, reģ. Nr. 40203246657.